Промяна в сроковете за изплащане на сумите от Vivacom

16 Май 2013

От началото на месец април Vivacom промени начина на изплащане на месечните справки за всички услуги с добавена стойност.

Според новия начин на отчитане, разплащанията в месечните отчети ще стават единствено на база на реално събраните суми от крайни потребители. За целта за събрани суми ще се считат само плащания, направени до 120 дни от датата на издаване на сметката към крайния потребител. Това ще позволи да се извършват коректни плащания, на реално постъпили суми, без да се променят по същество финансовите параметри на подписаните договори.

От Vivacom се мотивират за промяната с факта, че до момента се отчитаха и плащаха суми, които реално не са събрани от крайните потребители, което създава затруднения в дейността на услугите с добавена стойност, предоставяни в мрежата на Vivacom.

Скъпи клиенти, очаквайте промяна в изплащането на сумите за месец април и в тази връзка събраните суми ще са значително по ниски от генерирания за месеца трафик. От следващия месец се очаква плащанията да е нормализират.

Накратко

  • Плащане чрез SMS в 3 страни: България, Румъния, Македония.
  • В България поддържаме SMS мобилни плащания на стойност 1, 2, 4 и 5 лева (без ДДС).
  • Услугата е оптимизирана за сайтове със среден и голям обем SMS разплащания.
  • Нашият SMS gateway подава към Вас SMS данните в реално време.
  • Онлайн статистика за SMS разплащания, месечен баланс и GSM номера.
  • Поддръжка по e-mail, телефон и Skype.

Регистрация