SMS тарифи за България

Цените са без включен 20% ДДС. На регистрираните по ДДС фирми се изплащат сумите +20%.

Печалби от SMS от 5.00 лв

Брой SMS-и месечноA1TelenorVivacom
от 1 до 8002.40 лв2.30 лв2.40 лв
над 8012.50 лв2.55 лв2.50 лв

Печалби от SMS от 4.00 лв

Брой SMS-и месечноA1TelenorVivacom
от 1 до 10001.92 лв1.80 лв1.92 лв
над 10012.00 лв2.00 лв2.00 лв

Печалби от SMS от 2.00 лв

Брой SMS-и месечноA1TelenorVivacom
от 1 до 20000.96 лв0.90 лв0.96 лв
над 20011.00 лв1.00 лв1.00 лв

Печалби от SMS от 1.00 лв

Брой SMS-и месечноA1TelenorVivacom
от 1 до 30000.47 лв0.43 лв0.47 лв
над 30010.49 лв0.50 лв0.49 лв
 • Ценовите условия могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие, продиктувано от условията на мобилните оператори.
 • При големи месечни обеми може да предложим собствен независим SMS канал, включително и собствен кратък номер.
 • За всички български оператори има приспадане на фрауд от крайната печалба (fraud - неплатени сметки на крайните клиенти). При такива случаи мобилните оператори не изплащат печалбата от изпратените SMS-и с добавена стойност от тези абонати. Сумата, която се удържа, е специфична за всеки наш клиент или услуга, като може да варира от 1 до над 10 процента от общия реализиран обем, в зависимост от това каква е събираемостта за съответния месец.
 • Изпратените SMS-и към крайните абонати се таксуват както следва: за абонати на A1 - 0.05 лв, Telenor - 0.05 лв и Vivacom - 0.05 лв.
 • Натрупаните печалби се изплащат веднъж месечно чрез банков превод във фирмена сметка, като минимална сума за плащане е 50 лв.
 • При констатирани злоупотреби, използване на хакнати SIM карти и т.н. SMSzona си запазва правото да не изплаща натрупаната сума до изясняване на случая и след консултация с мобилните оператори.
 • За повече информация прочетете правила и условия за използване, както и най-често задаваните въпроси.

Регистрация

SMS тарифи за чужбина

Калкулатор

 • Цена на SMS:
   • 1.00 лв
   • 2.00 лв
   • 4.00 лв
   • 5.00 лв
 • Очакван брой SMS:
 • Вашата печалба: 1183 лв *

Сумите са без включен 20% ДДС.

 
 
 
Процентно разпределение на операторите