SMS тарифи за Румъния

Мобилен оператор Цена на SMS (EUR, без ДДС)
  1.00 2.00 5.00 10.00
  Печалба
Vodafone 0.40 0.80 3.85 8.40
Orange 0.40 0.80 3.85 8.20
Telekom 0.40 0.80 3.85 8.40
  • Ценовите условия могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие, продиктувано от условията на мобилните оператори.
  • При големи месечни обеми може да предложим собствен независим SMS канал, включително и собствен кратък номер.
  • За всички български оператори има приспадане на фрауд от крайната печалба (fraud - неплатени сметки на крайните клиенти). При такива случаи мобилните оператори не изплащат печалбата от изпратените SMS-и с добавена стойност от тези абонати. Сумата, която се удържа, е специфична за всеки наш клиент или услуга, като може да варира от 1 до над 10 процента от общия реализиран обем, в зависимост от това каква е събираемостта за съответния месец.
  • Изпратените SMS-и към крайните абонати се таксуват както следва: за абонати на A1 - 0.05 лв, Telenor - 0.05 лв и Vivacom - 0.05 лв.
  • Натрупаните печалби се изплащат веднъж месечно чрез банков превод във фирмена сметка, като минимална сума за плащане е 50 лв.
  • При констатирани злоупотреби, използване на хакнати SIM карти и т.н. SMSzona си запазва правото да не изплаща натрупаната сума до изясняване на случая и след консултация с мобилните оператори.
  • За повече информация прочетете правила и условия за използване, както и най-често задаваните въпроси.

Регистрация

SMS тарифи за чужбина