Правила и условия за използване на SMSzona.com

1. Настоящите Правила и условия за ползване на Интернет и SMS услуги уреждат отношенията между SMSzona.com и всяко лице, което посещава Интернет страниците на SMSzona.com, за да ползва SMS услуги. SMSzona.com си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст.

 

2. Ваше е задължението да преглеждате този текст, както и разделите за услугата, и помощ, за промени. Потребител е всяко лице, което ползува услугите на SMSzona.com, независимо от това дали се е регистрирало като потребител или не. SMSzona.com може да уведомява потребителите си за промени по сайта.

 

3. SMSzona.com не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги.

 

4. SMSzona.com се задължава да пази тайната на преминалите SMS-и през системата, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли, или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

 

5. На потребителите се забранява да нарушават, или да се опитват да нарушат, сигурността на сайта, включително без ограничение:

/а/ да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп;

/б/ да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация;

/в/ да се опитват да се намесват с услуги, предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване със SMS съобщения, разрушаване на информацията;

/г/ да използват слабости в системите на мобилните оператори, хакнати SIM карти и т.н. с цел натрупване на фалшива печалба. При констатирани злоупотреби SMSzona.com си запазва правото да не изплаща натрупаната сума до изясняване на случая и след консултация с мобилните оператори;

/д/ да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на страницата.
Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата, може да завърши с подвеждането под гражданска или криминална отговорност.

 

6. В случай на доказани неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила, или при поискване от компетентните органи на Република България, SMSzona.com си запазва правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.

 

7. SMSzona.com не отговаря пред потребителя за:

/а/ загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на потребителя в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват Услугите;

/б/ неспособност на потребителя да ползва всяка една отделна Услуга;

/в/ претенции от трети лица срещу потребителя при или по повод ползване на Услугите;

/г/ за разпространение на съобщения, посредством Интернет или SMS, с нецензурни или обидни текстове и/или изображения, на религиозна, верска или политическа основа.
В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, SMSzona.com ще използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

 

8. Cледните сайтове не се допускат да ползват услугите на SMSzona.com:

/а/ хазартни сайтове;

/б/ сайтове, предлагащи продукти, защитени с авторски права (пиратски дискове, т.н.);

/в/ сайтове за дарения; кампании, свързани с дарения; фондации и т.н.;

/г/ други услуги, които са забранени от действащото в Република България законодателство.

9. Единствено потребител, потвърдил настоящите правила, може да ползва предоставяните услуги през Интернет страниците на SMSzona.com. За потвърждение се счита прочитането на настоящия текст.

 

10. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

 

Политика на личните данни

 

Политика за бисквитките